Άρθρα,  Μέλι,  Μελισσοκομία

Δεν επηρεάζει τις μέλισσες η επένδυση των σπόρων, δείχνει ευρεία μελέτη αγρού της Bayer

Την έκδοση μιας σειράς επιστημονικών δημοσιεύσεων μελέτης αγρού μεγάλης κλίμακας σε σχέση με την ασφάλεια των μελισσών από την επένδυση σπόρων με νεονικοτινοειδή που πραγματοποιήθηκε στο Mecklenburg της Δυτικής Pomerania, μία πολιτεία της Βόρειας Γερμανίας ανακοίνωσε η Bayer.

Η μελέτη έγινε με ευθύνη της Bayer και υλοποιήθηκε από διάφορους επιστημονικούς συνεργάτες. Σκοπός ήταν να αξιολογήσει τις πιθανές επιδράσεις των σπόρων ελαιοκράμβης που επενδύονται με clothianidin σε είδη μελισσών με διαφορετικό κύκλο ζωής, όπως στις μέλισσες (Apis mellifera), τους βομβίνους (Bombus terrestris) και σε ένα είδος αγριομελισσών (Osmia bicornis).

Οι έξι επιστημονικές δημοσιεύσεις είναι ήδη διαθέσιμες online στο Ecotoxicology, και παρέχουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με το σκοπό, τα χαρακτηριστικά και τα αποτελέσματα της μελέτης.

«Μαζί με εξωτερικούς ερευνητές, ξεκινήσαμε μία από τις μεγαλύτερες και πιο  περιεκτικές μελέτες σε αγρό που έχουν γίνει ποτέ για τις μέλισσες», δήλωσε ο Dr. Richard Schmuck, Διευθυντής Περιβαντολογικής Ασφάλειας του Τομέα Επιστήμης Γεωργίας της Bayer. «Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ήδη εγκεκριμένη επένδυση σπόρων ελαιοκράμβης με clothianidin δεν βλάπτει τις αποικίες των μελισσών».

«Η λεπτομερής ανάλυση των συλλεχθέντων δειγμάτων γύρης και νέκταρ έδειξε ότι η έκθεση των μελισσών που τρυγούν / συλλέγουν από χωράφια με ελαιοκράμβη που είχε επενδυθεί με clothianidin ήταν χαμηλή και ότι τα επίπεδα υπολειμμάτων στο νέκταρ και τη γύρη  ήταν εντός  του τυπικού εύρους επιπέδου υπολειμμάτων που έχει παρατηρηθεί σε προηγούμενες μελέτες», εξήγησε ο Dr. Fred Heimbach, Ειδικός Οικοτοξικολόγος στο tier3 solutions, έναν συνεργαζόμενο ερευνητικό οργανισμό, και συντονιστής της μελέτης. «Από τη μελέτη αυτή, έγινε σαφές ότι η επένδυση σπόρων ελαιοκράμβης δεν είναι επιβλαβής για τις αποικίες μελισσών και βομβίνων, καθώς και των υπό εξέταση αγριομελισσών».

bees-hive-honeycomb-angled-title-image-shadow

Εντυπωσιακή κλίμακα της μελέτης

Το Mecklenburg στη Δυτική Pomerania επιλέχθηκε ως η τοποθεσία για αυτή τη  μελέτη αγρού μεγάλης κλίμακας διότι περίπου το ¼ ολόκληρης της καλλιεργήσιμης γης αυτής της πολιτείας στη Β. Γερμανία καλλιεργείται με χειμερινή ελαιοκράμβη. Οι τοποθεσίες  και οι συνθήκες της μελέτης υπήρξαν αντιπροσωπευτικές των πιο σημαντικών περιοχών στην Ευρώπη όπου καλλιεργείται η ελαιοκράμβη.

Το 2014, οι σπόροι ελαιοκράμβης που επενδύθηκαν με clothianidin σπάρθηκαν σε ένα σύνολο έκτασης 800 εκταρίων σε μία πειραματική περιοχή 65 τ.χλμ., ενώ μη επενδεδυμένος σπόρος σπάρθηκε σε περίπου 600 εκτάρια σε μία περιοχή αναφοράς που ήταν αντίστοιχα 65 τ.χλμ. σε έκταση. Η απόσταση μεταξύ της περιοχής όπου έγινε εφαρμογή με clothianidin (treatment area) και του μάρτυρα (control area) ήταν άλλωστε αρκετά μεγάλη ώστε να αποφευχθεί φαινόμενο cross-foraging των επικονιαστών (να γίνει τρύγος/συλλογή από τους επικονιαστές και από τις δύο περιοχές).

Οι παράμετροι που διερευνήθηκαν στις περιοχές που έγινε εφαρμογή ήταν η σύσταση της γύρης που συγκομίστηκε από τις μέλισσες, τα επίπεδα υπολειμμάτων του clothianidin στη γύρη, στο νέκταρ και στο μέλι, η ανάπτυξη των αποικιών των βομβίνων, η δύναμη της αποικίας, η ανάπτυξη, η παραγωγή μελιού και η υγεία των μελισσών, και το αναπαραγωγικό δυναμικό των αγριομελισσών. Η μελέτη έδειξε ότι δεν εμφανίστηκαν ανεπιθύμητες επιδράσεις σε συνθήκες αγρού σε καμία από τις αξιολογηθείσες παραμέτρους.

Πηγή: http://e-mesara.gr/index.php/2015-02-25-08-29-43/25408-bayer-4
http://fera.co.uk/chemicals-environment/images/bees-hive-honeycomb-angled-title-image-shadow.png (foto)