Μελισσοκομία

Ειδική μελέτη του ΣΕΒ για την αγροδιατροφική αλυσίδα

Οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις «Ελαιόλαδου & Ελιάς», «Μελιού & Λοιπών Προϊόντων Κυψέλης», «Αμπέλου &
Οίνου» και ο ΣΕΒ ενώνουν τις δυνάμεις τους και εγκαινιάζουν μία πρωτοβουλία συνεργασίας και προώθησης κοινών
θέσεων για την στήριξη της αγροδιατροφικής αλυσίδας και ειδικότερα των προϊόντων υψηλής αξίας που παράγονται
από την Ελληνική γη, όπως είναι το λάδι, το μέλι και το κρασί. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, οι τέσσερις φορείς
καταγράφουν και τεκμηριώνουν πρακτικές προτάσεις πολιτικής που μπορούν να αναβαθμίσουν την παραγωγή, να
βελτιώσουν ακόμα περισσότερο τις εξαγωγές, να ενισχύσουν τις συνέργειες μεταξύ δυναμικών κλάδων της Ελληνικής
οικονομίας και να δημιουργήσουν νέες δουλειές στην Ελληνική περιφέρεια.

Κατεβάστε τη μελέτη Ειδική μελέτη του ΣΕΒ για την αγροδιατροφική αλυσίδα