«Εφαρμοσμένη Έρευνα» για τη βελτίωση παραγωγής και εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων

Μέχρι τις 22 Μαΐου μπορούν να υποβάλλουν, Πανεπιστημιακά, Ερευνητικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα, αίτηση ένταξη στη Δράση 6.1 «Εφαρμοσμένη Έρευνα» στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2018 και 2019.

Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται μέχρι του 100% της δαπάνης υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων που θα κριθούν επιλέξιμες.

Τα ερευνητικά προγράμματα που θα ενταχθούν στη Δράση μπορούν να ολοκληρωθούν μέχρι τη λήξη του μελισσοκομικού προγράμματος 2019 (31/07/2019), με την επιφύλαξη έγκρισης δέσμευσης της σχετικής πίστωσης που αφορά στην κάλυψη της εθνικής συμμετοχής στο πρόγραμμα για το οικονομικό έτος 2019.