Νομοθεσία

Νομική Βάση

 Καν. Ε.Κ. 1234/2007 για την θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών & ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα .

Καν. Ε.Κ. 917/2004 για λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν. 797/2004 σχετικά με ενέργειες στον τομέα της Μελισσοκομίας.

 Νομοθεσία

ΚΥΑ 8512 (ΦΕΚ 1060 Β /29,04,13) Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης για την προστασία από τις αρκούδες (βάσει του Μέτρου 216)

ΥΑ 263678 (ΦΕΚ 371/Β/2006) Αναγνώριση Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Μελιού και Λοιπών Προϊόντων της Κυψέλης

Αριθ 127/2004 (ΦΕΚ 239/23.02.05) Ταυτοποίηση αμιγών ελληνικών μελιών πεύκου, ελάτης, καστανιάς, ερείκης, θυμαριού, πορτοκαλιάς, βαμβακιού, ηλίανθου

Μελισσοκομικό Μητρώο

Μελισσοκομικά Αυτοκίνητα

Τοποθέτηση Μελισσοσμηνών

Κανονισμός (ΕΚ) 767/2 του 2009 για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ζωοτροφών

Οδηγία 110/2001 του Συμβουλίου για το μέλι