1ο Αγροτικό Συνέδριο του Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε.

Ο Αγροτικός Τομέας της Ελλάδας μετά το 2020 και η Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ε.Ε.

Ένα χρόνο μετά τη σύστασή του, ο Σύνδεσμος Αγροτικών Συνεταιριστικών
Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδος (Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) διοργανώνει το 1ο Αγροτικό
Συνέδριο του Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε., με θέμα Ο Αγροτικός Τομέας της Ελλάδας μετά το 2020
και η Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ε.Ε. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την
Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018, ώρες 09.00 π.μ. έως 18.30 μ.μ., στο ξενοδοχείο Divani
Caravel, στην Αθήνα.
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η διαμόρφωση ολοκληρωμένης πρότασης για τη Νέα
Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) μετά το 2020, καθώς και η ανάλυση των προκλήσεων
και των προοπτικών για την ανάπτυξη του Αγροτικού Τομέα της Ελλάδας.
Ως ομιλητές θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκπρόσωποι συνεταιριστικών φορέων από την Ελλάδα
και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ανώτερα στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα, ακαδημαϊκοί και σύμβουλοι.
Ενόψει της νέας ΚΑΠ η οποία θα εφαρμοστεί μετά το 2020, η χώρα πρέπει να
σχεδιάσει στραγηγική και προτάσεις. Το Συνέδριο θα αποτελέσει πλατφόρμα
διαλόγου μεταξύ των εμπλεκομένων μερών για τη συζήτηση όλων των θεμάτων που
απασχολούν τον αγροκτηνοτροφικό τομέα της χώρας με στόχο όχι μόνο την
επιβίωσή του, αλλά και την ανάδειξή του ως έναν από τους βασικούς πυλώνες
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας
Για πληροφορίες:
Μάκης Αποστόλου, τηλ.: 2103810206 / 6932985244, email: apostolou.ser@gmail.com

Ιστοσελίδα