Δήμος Καρπενησίου

Ο Δήμος Καρπενησίου είναι Δήμος της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο οποίος συστάθηκε το 2011 από τη συνένωση των προϋπαρχόντων Δήμων, Καρπενησίου, Δομνίστας, Κτημενίων, Ποταμιάς, Προυσού και Φουρνάς. Έδρα του Δήμου είναι η μοναδική κωμόπολη της περιοχής, το Καρπενήσι.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο