Εκθέσεις

27η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων.

1-4/2/2018 στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.
H AGROTICA
Διοργανώνεται, από το 1985, από τη ΔΕΘ HELEXPO, στο Διεθνές Εκθεσιακό της Κέντρο, στη Θεσσαλονίκη.
Είναι η μεγαλύτερη εκθεσιακή εκδήλωση του κλάδου της αγροτικής οικονομίας των Βαλκανίων και της ΝΑ Μεσογείου.
Συγκαταλέγεται στις πρώτες εκθέσεις του αγροτικού τομέα της Ευρώπης.
Καταλαμβάνει όλο το εκθεσιακό κέντρο, καλύπτοντας  34.500 m2 εκθεσιακό χώρο.
Υποδέχεται περισσότερους από 120.000 επισκέπτες  από την εσωτερική αγορά και άλλες 30 χώρες, οι οποίοι στο σύνολο τους είναι εμπορικοί επισκέπτες ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους Hosted Buyersκαι στα b2b meetings.

H 27η AGROTICA είναι:Πύλη ανάπτυξης των αγροτικών επιχειρήσεων. 

27η AGROTICA θα αποτελέσει το επίκεντρο των εξελίξεων του αγροτικού κλάδου και με τη διεθνή της ακτινοβολία θα συμβάλει ουσιαστικά στο «άνοιγμα» νέων αγορών, στην ενίσχυση της εικόνας καθώς και στην προώθηση των αγροτικών μηχανημάτων, εξοπλισμών, εφοδίων και υπηρεσιών.

Ρομποτική και ψηφιακή διαχείριση στην αγροτική παραγωγή

Μη-επανδρωμένα ρομποτικά οχήματα, μη-επανδρωμένα αεροσκάφη, σύγχρονες ψηφιακές πλατφόρμες παρακολούθησης της αγροτικής παραγωγής και περιβάλλοντος και συστήματα απόφασης και διαχείρισης παραγωγής βασισμένα στην τεχνητή νοημοσύνη, αποτελούν ορισμένες από τις καινοτόμες νέες τεχνολογίες που παρουσιάζει το Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας (iBO) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στο πλαίσιο της 27ης Διεθνούς Έκθεσης Agrotica.

http://agrotica.helexpo.gr/el